Om boligerne  

Ejendommen består af 84 lejligheder fordelt med:

13 stk.  2-vær. lejligheder på    75  -  87 kvm. - alle beliggende i bygningens to ender. 

56 stk. 3-vær. lejligheder på    85 - 105 kvm. - fordelt på alle opgange undtagen 7B.

15 stk.  4-vær. lejligheder på   101 - 109 kvm. - alle er i opgang 100C tv. og hele 7B. 

Alle lejligheder har altan - de 6 penthouselejligheder på 6. sal i J.C. Christensens Gade har terrasser med træbelægning i hele lejlighedens facadebredde.

Der er elevator i alle opgangene samt handicaplift, hvor det er formålstjenligt.
Opgangene er aflåst og der er dørtelefon til besøgende.
Til hver lejlighed hører et mindre opbevaringsrum i aflåst område i kælderetagen.

Lejlighederne har flere forskellige indretninger og rumfordelinger.
Se eksempler i linkene nederst på siden - Bemærk:  Der er flere typer end de viste.

Der er ikke billeder fra lejlighederne, da både køkken og badeværelse ved ejendommens opførelse kunne indrettes efter de oprindelige andelshaveres ønsker og derfor kan være meget forskellige.
Vi henviser ved salg til sælgeren eller evt. billeder på ejendomsmæglerens hjemmeside.

I flere lejlighedstyper var en eller flere af lejlighedens vægge valgfrie ved opførelsen.
En oprindelig 4-vær. lejlighed kan derfor nu fremstå med kun 3 værelser og en oprindelig 3-vær. lejlighed på samme måde nu kun med 2 værelser.  
Se f.eks. eksemplet på 4-vær. lejlighed nederst på siden.

Disse - 'oprindeligt ikke opsatte vægge' - er det tilladt for andelshaveren - for egen regning - at lade opsætte, så længe arbejdet udføres håndværksmæssigt forsvarligt. 

Evt. opsætning af nye el-installationer i og på disse nye vægge skal foretages af autoriseret el-installatør. 

Andelshaveren skal huske at gemme regningen, da den skal kunne forvises vurderingsmanden ved et evt. senere salg.

Ejendommen er tilknyttet Bryggenet, der til rimelige priser leverer 

  • TV- og radiosignaler - leveres som standard af Norlys 
        (stor, mellem og lille pakke - samt mulighed for selv at vælge kanaler) 
  • Internet - leveres af firmaet Fiberby
  • Fastnettelefon - kan leveres af firmaet Bolig:net 
       - til meget billige priser 
  •  
    Se nærmere beskrivelser på:    www.bryggenet.dk


Boligafgift  +  varme- og vandregnskab

Boligafgiften afhænger af lejlighedens størrelse samt af hvor højt i ejendommen lejligheden er beliggende.
Oplysninger herom må derfor indhentes hos andelshaveren / ejendomsmægleren, der har lejligheden til salg.
Sammen med boligafgiften opkræves også acontobetaling for varme og vand samt evt. leje af parkeringsplads i p-kælderen, hvor der er 44 p-pladser, 10 p-pladser til ladcykler samt almindelig cykelparkering. En del af p-pladserne forsynes med el-ladeboks i løbet af 2024.

Besluttes der på den årlige generalforsamling i april måned ændringer i boligafgiften, vil denne normalt have virkning fra 1. maj eller 1. juni samme år.

Varme- og vandmålerne aflæses elektronisk d. 1. marts hvert år, hvorefter regnskaberne normalt foreligger inden udgangen af 2. kvartal.
Efter-/tilbagebetalinger reguleres ved en kommende opkrævning af boligafgift efter at varme- og vandregnskaberne er udsendt. 
Store efter-/tilbagebetalinger kan medfører en regulering af kommende års acontobetaling. 
El-forbruget aflæses også automatisk.