Som en integreret del af advokatkontoret administrerer vi andelsbolig- og ejerforeninger. Hver boligforening har tilknyttet en daglig administrator, der er ansvarlig for den daglige drift, herunder bogføring, betaling af regninger, overdragelse af lejligheder mv. Hertil har foreningen tilknyttet en advokat, der løbende rådgiver foreningen om fx ny relevant lovgivning, forslag til fx omlægning af lån.

Endvidere kan bestyrelsen anvende advokaten som juridisk sparringspartner i de løbende tvister der altid kan opstå. Som specialiserede advokater bliver foreningerne endvidere bistået i for eksempel byggesager, i overvejelser om etablering af taglejligheder, om opløsning af andelsboligforeninger, justering af vedtægter i relation til ny lovgivning mv. Det er endvidere foreningens advokat, der typisk fungerer som dirigent på foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger samt deltager i det budgetmøde, der ligger forude for den ordinære generalforsamling.

Tina W. Stub

Ejendomsadministrator

tw@boelskifteadm.dk