Om ejendommen

A/B Axel Heides Gård er en andelsboligforening med 84 lejligheder. 
Ejendommens adresser kan ses i venstre side af det hvide område nederst på hjemmesiden.

Projekteringen af Axel Heides Gård begyndte i 2001 og bygningen var klar til indflytning i efteråret 2003.
Ejendommen er tegnet af arkitekt Søren D. Schmidt og lejlighederne blev i 2002 udbudt til salg af Kuben A/S.

Bygningen består overordnet set af to 'dele':
Den ene del - andelsboligerne - ejes af A/B Axel Heides Gård og
den anden del - Nettos forretning i stueetagen mod Artillerivej - ejes af Dansk Supermarked Group. 
De to dele er etableret som en fælles ejerlejlighedsforening: E/F Axel Heides Gård

Ejendommen består af 4 opgange til 5. sal (på Artillerivej og i Axel Heides Gade) samt
3 opgange til 6. sal, hvor der er 6 penthouselejligheder (i J.C. Christensens Gade). 

Der er elevator i alle opgange samt handicaplift i de opgange, hvor der er niveauforskel mellem gadeplan og elevator.
Der er affaldsskakt på alle etager.

Hver lejlighed har tillige et mindre opbevaringsrum i aflåst område i kælderetagen.

Der er aflåst parkeringskælder med nummererede pladser til 44 biler samt plads til cykler.
Der er yderligere et antal p-pladser i Axel Heides Gade og J. C. Christensens Gade.
Det er ikke muligt at parkere på Artillerivej.

Ejendommen har et fælleslokale, som andelshaverne kan leje efter forudgående bestilling.
Lokalet er kort beskrevet i et selvstændigt punkt under 'Ejendommen og andelsforeningen'. 
I afsnittet 'For beboere' er de nærmere regler for leje af lokalet beskrevet.

I ejendommens gård findes en lille legeplads - hovedsagelig til mindre børn - hvorfor der ikke må være hunde i gården.
Der er også et antal borde med faste bænke.

Gården er åben ud mod 'den grønne kile' - der ligger mellem gaderne Islands Brygge og Artillerivej - og som således forbinder 'den blå havnefront' med 'den grønne Amager Fælled'.

Ønsker man en lejlighed i foreningen, skal man kontakte vores administrator (se 'Kontakt info' - afsnittet 'Boelskifte Administration'), der står for notering på den eksterne venteliste og som sender tilbud ud, når en lejlighed bliver sat til salg. 

Under 'Boliger til salg' kan man endvidere se, om der er andelshavere, der har en lejlighed til salg, som ikke er blevet solgt via ventelisten.


Transport til og fra ejendommen:   

Linie 250S
Bussen har stoppested på Artillerivej syd for Axel Heides Gade,. 


Metro:  Islands Brygge metrostation ligger godt 900 meter mod nordøst ad Artillerivej


Havnebussen
 sejler fra Teglholmen via Bryggebroen, Den Sorte Diamant, Nyhavn og Operaen til Refshaleøen (linie 992) og retur (som linie 991).  


Parkering: 
Gaderne omkring ejendommen ligger (i marts 2018) udenfor den 'blå p-zone', der ophører ved Kigkurren / Sturlasgade.
Parkering på Artillerivej ud for ejendommen er ikke muligt. Brug i stedet de tilstødende sidegader.
Der kan  - mod betaling - også parkeres i p-anlægget i Erik Erikens Gade, der har 85 pladser.


Indkøbsmuligheder:  

Ud over Nettos butik i stueetagen mod Artillerivej findes der indenfor 1 km's afstand følgende supermarkeder:  
Irma på hjørnet af Islands Brygge/Drechselsgade), Rema1000 på Rundholtsvej samt Superbrugsen og Fakta i Njalsgade - (NB: Njalsgade ligger i blå p-zone).

Bryggebroen for enden af Axel Heides Gade giver nem adgang (til fods eller på cykel) til indkøbscentret Fisketorvet (Copenhagen Mall).

4,5 km mod syd ligger den nye bydel Ørestad med det store indkøbscenter Fields 

Om foreningen

Andelsboligforeningen A/B Axel Heides Gård afholdt stiftende generalforsamling tirsdag den 26. februar 2002. 
Indflytningen i ejendommen blev påbegyndt i efteråret 2003.

Bestyrelsen består af 3 - 5 andelshavere og 1 - 2 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling til at forestå den daglige drift af foreningen.
Generalforsamlingen holdes hvert år inden udgangen af april måned. 
Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel. Regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og for at sikre en hensigtsmæssig drift af foreningen, hvilket sker i samarbejde med foreningens generalforsamlingsvalgte administrator Boelskifte Advokater og foreningens byggetekniske rådgiver Gaihede A/S, der også udarbejder ejendommens vedligeholdelsesplan.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.  Regnskabet revideres af Grant Thornton statsautoriseret revisionsfirma. 

Oplysninger om bestyrelsen findes under punktet 'Kontakt info'. 

Vil du skrive til bestyrelsen benyttes mailadressen:   axelheides@gmail.com

P-kælderen   

Biler
I ejendommens kælder er der nummererede parkeringspladser til 44 biler.

En p-plads koster kr. 500,00 pr. måned.  

Kun andelshaverne kan leje p-pladserne og kun indregistrerede - og dermed ansvarsforsikrede - køretøjer må parkeres i
p-kælderen.


Cykler
I p-kælderen er der afsat 2 områder til cykelparkering.  

Fælleslokalet

er beliggende i kælderetagen (høj kælder m. vinduer). Indgang sker fra Axel Heides Gade 7A.
Lokalet er kun til eget brug for andelshavere i A/B  Axel Heides Gård, hvorfor andelshaveren skal være til stede under brugen af lokalet.


 

Foreningsvideo