Om ejendommen

A/B Axel Heides Gård er en andelsboligforening med 84 lejligheder. 

Projekteringen af Axel Heides Gård begyndte i 2001 og bygningen var klar til indflytning i efteråret 2003.

Ejendommen er tegnet af arkitekt Søren D. Schmidt og lejlighederne blev i 2002 udbudt til salg af Kuben A/S.

Bygningen består overordnet set af to 'dele':
Den ene del - andelsboligerne - ejes af A/B Axel Heides Gård og
den anden del - Nettos forretning i stueetagen mod Artillerivej - ejes af Salling Group. 
De to dele er etableret som en fælles ejerlejlighedsforening: E/F Axel Heides Gård

Ejendommen består af 4 opgange til 5. sal (Artillerivej og Axel Heides Gade) samt 3 opgange til 6. sal, hvor der øverst er 6 penthouselejligheder (J.C. Christensens Gade). 

Der er elevator i alle opgange samt handicaplift i de opgange, hvor der er niveauforskel mellem gadeplan og elevator.
Hver lejlighed har tillige et mindre opbevaringsrum i aflåst område i kælderetagen.

Der er aflåst parkeringskælder med nummererede p-pladser til 44 biler, 10 p-pladser til ladcykler samt plads til almindelige cykler - der er yderligere et antal p-pladser i Axel Heides Gade og J. C. Christensens Gade.  Det er ikke muligt at parkere på Artillerivej.
I p-kælderen etableres i løbet af 2024 et antal pladser med el-ladeboks.

BEMÆRK: Gaderne omkring ejendommen er omfattet af følgende regler:

Op til tre timers gratis parkering i tidsrummet kl. 08-19 på hverdage.
NB: Der kan IKKE købes yderligere parkeringstid, men beboere kan til gæster bestille en 'gæstelicens' - se nedenfor 
Weekender og helligdage er uden begrænsning, dvs. gratis parkering og ingen tidsbegrænsning.

Ejendommens beboere kan hos Københavns Kommune bestille en beboerlicens.
Licensen er gratis for bilens ejer, der har folkeregister adresse i ejendommen.

'Gæstelicens' kan af beboere bestilles, så parkering ud over de 3 timer er tilladt.
Gæstelicensen gælder på bestillingsdagen og de to efterfølgende dage.

Ejendommen har et fælleslokale, som andelshaverne kan leje efter forudgående bestilling.

I ejendommens gård findes en lille legeplads - hovedsagelig til mindre børn - hvorfor der ikke må være hunde i gården. Der er også et antal borde med faste bænke.

Gården er åben ud mod 'den grønne kile' - der ligger mellem gaderne Islands Brygge og Artillerivej - og forbinder således 'den blå havnefront' med 'den grønne Amager Fælled'.

Ønsker man en lejlighed i foreningen, kan man komme på en venteliste.

Gå til Waitly’s hjemmeside - www.waitly.dk - eller brug følgende link i en browser for tilmelding:

   https://app.waitly.dk/signup/a20e5a52-5eec-496d-bd6a-34fc547dbd1c

Waitly står for notering på den eksterne venteliste, som administrator sender tilbud ud fra, når en lejlighed bliver sat til salg.
Man kan som tilmeldt på Waitly's side se, hvad nummer på listen man selv er. 

Om andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen A/B Axel Heides Gård afholdt stiftende generalforsamling tirsdag den 26. februar 2002 og indflytningen i ejendommen blev påbegyndt i efteråret 2003.

Bestyrelsen består af 5 - 7 andelshavere og 1 - 2 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling til at forestå den daglige drift af foreningen.
Generalforsamlingen holdes hvert år inden udgangen af april måned. 
Indkaldelse sker skriftligt med 14 dages varsel.
Regnskabet udsendes sammen med indkaldelsen.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens økonomi og for at sikre en hensigtsmæssig drift af foreningen, hvilket sker i samarbejde med foreningens generalforsamlingsvalgte administrator Boelskifte Advokater og foreningens byggetekniske rådgiver Plan 1, der også udarbejder ejendommens vedligeholdelsesplan.

Foreningens regnskab følger kalenderåret.  
Regnskabet revideres af Grant Thornton statsautoriseret revisionsfirma. 

Vil du skrive til bestyrelsen benyttes mailadressen:   axelheides@gmail.com


Foreningsvideo