Om Islands Brygge

Islands Brygge (ofte bare omtalt som Bryggen) er et byområde på den nordvestlige del af Amager nær det centrale København. Området er en del af bydelen Amager Vest.
Islands Brygge afgrænses mod nord af Stadsgraven, mod vest af Københavns Havn, mod syd af kolonihaveområdet Nokken og mod øst af Amager Fælled.
Der var pr. 1/1-2015 ca. 15.300 indbyggere i området, men der er siden opført en mange nye boliger i den sydlige del af området .

Islands Brygge er skabt ved gentagne opfyldninger siden 1880'erne af det lavvandede område mellem Amager og Sjælland syd for Langebro.
Den første opfyldning tættest på Langebro blev oprindelig brugt af Forsvaret til det nye tøjhus (tøjhus: et sted til opbevaring, vedligeholdelse og i et vist omfang fremstilling af militær udrustning), mens opfyldningerne syd for Ny Tøjhusgrunden blev brugt til boliger og opfyldningerne syd for Sturlasgade og Kigkurren til industri.
I den første halvdel af det 20. århundrede var den havnenære og den sydlige del af området præget af meget industri, bl.a. Dansk Sojakagefabrik  (se hele historien i dokumenterne nederst på siden).

I anden halvdel af århundredet blev disse industrier i stor stil nedlagt, og hen imod slutningen af århundredet var der mange tomme industribygninger.

Siden år 2000 er der foregået en omfattende nybygning på de gamle industri- og forsvarsarealer, så bydelen nu fremtræder med en blanding af mange ældre boliger og diverse butikker mod nord, nye boliger og kontorbygninger mod syd samt Islands Brygge Syd, som snart er færdigt med at blive omdannet fra nedlagt industri til nye boliger.
Langs havnen er Havneparken og Havnebadet samt en lille lystbådehavn blevet etableret.
I den sydlige ende af Islands Brygge etableres i løbet af 2017 en lille vig, hvor der bliver badestrand på den nordlige side.

Læs evt. mere om Islands Brygge her:   http://da.wikipedia.org/wiki/Islands_Brygge

Se også kortene nederst på siden - især det fra 1899 som viser området før opfyldningen af området begyndte.

Lidt om lokalområdet 

Islands Brygge har eget apotek, bibliotek, havnebad samt kulturhuset.

Der er skole, adskillige børneinstitutioner til alle aldre, flere legepladser og en del cafeer og restauranter, flere supermarkeder samt mange små hyggelige butikker.

Idrætgrene som håndbold, basketball og badminton kan dyrkes i den nye idrætshal, som ligger ved 'Skolen på Islands Brygge' på Artillerivej 57.

Havnebussen og flere buslinier betjener området, ligesom metroen (M1) har station på hjørnet af Njalsgade / Ørestads Boulevard.

Der er fra Axel Heides Gård kun ca. 600 meter til Fisketorvet, 2,0  km til Hovedbanegården, ca. 2,5 km til Rådhuspladsen, små 5 km til Fields  og knap 10 km til lufthavnen. 

Efter nedlæggelsen af posthuset har Havnestad fået en 'Pakkeboks'-automat, hvor pakker kan leveres til, og hvor du kan hente dem, når du har tid. Automaten er placeret på hjørnet af Hans Hedtofts Gade og Carl Th Zahles Gade - knap 250 meter fra enden af J.C. Christensens Gade.  Du skal oprette dig som bruger på Post Danmarks / Post Nords hjemmeside (eller via deres app) - så er du klar. 

Om Amager Fælled

På den anden side af bebyggelserne langs Artillerivej ligger mod øst det store naturområde Amager Fælled, hvortil der bl.a. er indgang lige overfor Axel Heides Gade og ud for den grønne kile.
I 2014 blev der anlagt en asfalteret cykelsti, som fører over fælleden til Ørestads Boulevard. 

Læs evt. mere om Amager Fælles her:  http://da.wikipedia.org/wiki/Amager_F%C3%A6lled 

Lidt om vejene omkring Axel Heides Gård

De fleste har sikkert bemærket, at flere tidligere statsministre lagt navn til de nye veje i Havnestaden og området mod syd. Således hedder de andre veje omkring os bl.a. Poul Hartlings Gade, Erik Eriksens Gade, Carl Th. Zahles Gade, Hans Hedtofts Gade, H.C. Hansens Gade og Jens Otto Krags Gade.

A/B Axel Heides Gård - omkranses af Artillerivej, Axel Heides Gade,  J.C. Christensens Gade og 'den grønne kile'. 

Axel Heide
blev født i 1861 i Haderslev. Han er kendt som en meget succesfuld københavnsk bankmand, men huskes nok bedst for sin indsats i forbindelse med arbejdsmarkedets første ”grundlov” -  Septemberforliget -  hvor han fungerede som forligsmand.

Septemberforliget, som i dag har navnet 'Hovedaftalen', er stadig gældende, blot med enkelte tillæg og sproglige forandringer, som tilkom sammen med navneændringen i 1960.

Et nok så vigtigt resultat af Septemberforliget var arbejdsgivernes anerkendelse af arbejdernes ret til at organisere sig.
Grundlæggende var også de to organisationers, LOs og Dansk Arbejdsgiverforenings, anerkendelse af hinanden som forhandlingspartnere. 

J.C. Christensen (udtales "I.C.") var folketingsmedlem 1890-1924 og leder af Venstre i mange år.  J.C. Christensen var sin tids betydeligste danske politiker, og bar hovedansvaret for systemskiftet i 1901.

Han fungerede som Kultusminister (Undervisning-, Kultur- og Kirkeminister) i den første regering efter systemskiftet, og var forslagsstilleren bag forslaget om oprettelse af menighedsrådene, der gjorde den danske folkekirke til en ægte folkelig kirke. I årene 1905-1908 var J. C. Christensen Konseilspræsident (Statsminister), og fungerede samtidig som forsvarsminister.

J. C. Christensens forsvars- og sikkerhedspolitik var grundlaget for alle danske forsvarsforlig frem til første verdenskrig.
Han var desuden formand for Folketinget 1912-1913, og sluttede sin karriere som kirkeminister 1920-1922.

Artillerivej blev navngivet i 1906 efter de militære områder, der lå øst for vejen.
Der var tale om Artillerikasernen, som i 1891 var blevet anlagt ved siden af Statens Seruminstitut, der allerede tidligere var opført på hjørnet ved Amager Boulevard. Lidt længere mod syd - bag kasernen - lå det gamle 'Faste Batteri'.

Endnu længere ude havde man i 1872 oprettet en teltlejr til indkvartering af artillerisoldater, som var under uddannelse, men omkring 1882 opførte man de røde barakker, som vi i dag kender som 'Ballonparken'.
http://da.wikipedia.org/wiki/Ballonparken

Syd for lejren/barakkerne lå skydebanerne, hvorfra man skød ud over vandet ved Kalvebod Strand.

Den oprindelige Artillerivej gik kun til området omkring Drechselsgade og på den tid var der stadig vand på højre side, når man kørte mod syd ad Artillerivej. Hele området med den nuværende Havnestad er først fyldt op senere.

Opfyldningen af området længere mod syd blev først begyndt efter 1. verdenskrig, hvor området blev brugt som losseplads, hvilket tydeligt ses flere steder på Amager Fælled, hvor man kan se gamle murbrokker stikke op midt på flere af de mindre stier. 

Området har siden 1781 været anvendt til skydning og den støjende skydning ophørte først så sent som i 1960'erne.

Links som kan være nyttige for beboerne

Transport:

Movia (busser)                    http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/pages/dinrejse.aspx
Alle buskøreplaner            http://www.dinoffentligetransport.dk/Koereplaner/Pdf/samletkoreplan.pdf

Metro                                   http://www.m.dk/#!/
S-tog                                    http://www.dsb.dk/trafikinformation
Tog                                        http://www.dsb.dk/
Fly                                         http://www.cph.dk/
Rejseplanen                        http://www.rejseplanen.dk/
Rejsekort                             http://www.rejsekort.dk/ 

Andelsportal.dk                 https://www.andelsportal.dk
Nyttige link om andele 

Lokalt
Bryggebladet                     http://www.bryggebladet.dk/
Amager bladet                   http://minby.dk/amagerbladet/ 
Lokalavisen Amager         http://www.amagerlokalavis.dk/
Amager Vest 
Lokaludvalg                        http://www.avlu.dk  
Islands Brygge 
Lokalråd                               http://www.islandsbryggeslokalraad.dk/

Børneinstitutioner             http://www.kk.dk/vuggestueogdagpleje
Skolen på 
Islands Brygge                    http://www.sib.kk.dk  

Kulturhuset                         http://kulturhusetislandsbrygge.kk.dk/  
Islands Brygge 18
Biblioteket                           http://bibliotek.kk.dk/biblioteker/islands-brygge  
Njalsgade 15
DR-koncerthuset               http://www.dr.dk/koncerthuset 
Mogens Dahl's                    http://www.mogensdahl.dk/
koncertsal, Snorresgade 22

Diverse link vedr.

Københavns Kommune   

http://www.kk.dk/da/borger   (Kommunens hjemmeside)
http://www.kommunefakta.dk/bolig/nybolig/vis_kommune.asp?knr1=101  (statistik)
http://kbhkort.kk.dk/   (kort over byen med diverse oplysninger - se venstre side - Husk at gøre kortet større)

Gratis motion:
Parkrun Amager                 http://www.parkrun.dk/amager/

Virker et af de ovennævnte link ikke, modtager foreningen gerne besked herom på:  axelheides@gmail.com.

NB:  Der indsættes ikke link til private forretninger, herunder restauranter og cafeer, da det dels kan få et alt for stort omfang, dels  kan knibe med løbende at få ajourført oplysningerne.

Er ejendommens beboere medlemmer af lokale foreninger - som skal være åbne for alle - kan link til disse foreninger evt. medtages. Kontakt bestyrelsen, hvis det skulle blive aktuelt. 

G/F Havnestad

er områdets grundejerforening

I dette afsnit indlægges nyheder fra og om G/F Havnestad, når disse modtages.

Grundejerforeningens har også egen hjemmeside:   http://havnestad.cejweb.dk/
(NB: Det er dog meget begrænset, hvad foreningen indtil videre har lagt ind)

Dokumenterne nederst på siden vil løbende blive forsøgt ajourført af andelsboligforeningen selv - med referat af den årlige generalforsamling, bestyrelsens årsberetning, årsregnskab og budget m.v, - således at andelsboligforeningens medlemmer kan følge med i, hvad der sker i grundejerforeningen.

På grundejerforeningens egen hjemmeside kan man - under Dokumenter - se, hvorden den nye Axel Heides Plads kommer til at se ud.

Foreningen Bryggenet

Foreningen 'Bryggenet' forsyner store dele af Islands Brygge med

 • TV- og radiosignaler 
        (stor, mellem og lille pakke - til billigere priser end YouSee's normale priser
         samt mulighed for 'bland selv'-pakker - se nærmere på Bryggenets hjemmeside)
 • Fastnettelefon  (meget billigere end TDC) og med flere fordele:
          Opkald mellem fastnetnumre under Bryggenet sker uden beregning,
         Opkald til dit fastnetnummer kan stilles om til din mobil
         Indbygget telefonsvarer, som også kan aflyttes ude fra (m. kode).
 • Internetforbindelse
         (stor / lille pakke - afhængig af ønsket data-hastighed)
 • Bryggenets hjemmeside:   www.bryggenet.dk  

Se beskrivelsen af de enkelte tjenester og priser på dette link:   www.bryggenet.dk/tjenester

Oprettelsen er af de enkelte tjenester er gratis.
(Tv-pakker med 'bland selv' koster dog kr 100,- i kortgebyr - i april 2017) 

Andelsboligforeningens beboere kan finde yderligere oplysninger om tilmelding m.v. i 'For beboere' - afsnittet 'TV og radio - Fastnettelefon - Internet'.

I dette afsnit forsøges løbende indlagt nyheder fra og om Foreningen Bryggenet, når disse modtages.

Bådelaug Havnestad

Havnestaden har sin egen lille 'lystbådehavn', som forvaltes af Bådelaug Havnestad.

Nærmere oplysninger kan ses på bådelaugets hjemmeside - http://baadelaughavnestad.dk/

Områdekort

Med kortet kan området ses i fugleperspektiv.
Brug musen til at panorere til venstre, højre, op og ned for at se områder uden for skærmen.
Brug + og - knapperne nederst til højre til at zoome ind og ud.

Vælg mellem kort- eller satellit-visning ved brug af knappen nederst i venstre side af kortet.

Øges kortets størrelse kommer der flere oplysninger på kortet, f.eks. busstoppesteder, forretningsnavne o.l.

Street View (gadevisning)

Med Street View kan du "gå en tur" i området og se, hvordan omgivelserne er - hvor ligger den nærmeste café, supermarked, busstop m.m. 
Vær dog opmærksom på, at billeder måske ikker er helt opdaterede og måske er flere år gamle.
Med 'Street View' kan venner og familie, som måske bor langt væk, se hvor vi bor og vores omgivelser.
 

Vejrudsigten fra DMI


Vis stort kort
Vis stort kort2-døgnsudsigt

3 til 9-døgnsudsigt