Om Islands Brygge

Islands Brygge (ofte bare omtalt som Bryggen) er et byområde på den nordvestlige del af Amager nær det centrale København. Området er en del af bydelen Amager Vest.
Islands Brygge afgrænses mod nord af Stadsgraven, mod vest af Københavns Havn, mod syd af kolonihaveområdet Nokken og mod øst af Amager Fælled.
Der var pr. 1/1-2021 ca. 35.000 indbyggere i området, men der er siden opført en mange nye boliger i den sydlige del af området. 

Islands Brygge er skabt ved gentagne opfyldninger siden 1880'erne af det lavvandede område mellem Amager og Sjælland syd for Langebro.
Den første opfyldning tættest på Langebro blev oprindelig brugt af Forsvaret til det nye tøjhus (tøjhus = et sted til opbevaring, vedligeholdelse og i et vist omfang fremstilling af militær udrustning), mens opfyldningerne syd for Ny Tøjhusgrunden blev brugt til boliger og opfyldningerne syd for Sturlasgade og Kigkurren til industri.
I den første halvdel af det 20. århundrede var den havnenære og den sydlige del af området præget af meget industri, bl.a. Dansk Sojakagefabrik  (se hele historien i dokumenterne nederst på siden).

I anden halvdel af århundredet blev disse industrier i stor stil nedlagt, og hen imod slutningen af århundredet var der mange tomme industribygninger.

Siden år 2000 er der foregået en omfattende ny- og udbygning på de gamle industri- og forsvarsarealer, så bydelen nu fremtræder med en blanding af mange ældre boliger og diverse små butikker mod nord, nye boliger og kontorbygninger mod syd samt Islands Brygge Syd, som snart er færdigt med at blive omdannet fra nedlagt industri til nye boliger.
Langs havnen er Havneparken og Havnebadet samt en lille lystbådehavn blevet etableret.
I den sydlige ende af Islands Brygge er der sidst i starten af 2020'erne etableret en lille vig med en badestrand på den nordlige side.

Læs evt. mere om Islands Brygge her:   http://da.wikipedia.org/wiki/Islands_Brygge

Se også kortene nederst på siden - især kortet fra 1899, som viser området før opfyldningen af området begyndte.

Lidt om lokalområdet 

Islands Brygge har eget apotek, bibliotek, havnebad samt kulturhuset.

Der er skole, adskillige børneinstitutioner til alle aldre, flere legepladser og en del cafeer og restauranter, flere supermarkeder samt mange små hyggelige butikker.

Idrætgrene som håndbold, basketball og badminton kan dyrkes i den nye idrætshal, som ligger ved 'Skolen på Islands Brygge' på Artillerivej 57.

Havnebussen - linje 991 mod sydhavnen og 992 mod indre by, Refshaleøen og Nordhavn samt og buslinjerne - 68 og 77 (i 2024) betjener området.
Metrolinje M1 har station på hjørnet af Njalsgade / Ørestads Boulevard (1,0 km)

Der er fra Axel Heides Gård kun ca. 750 meter til Fisketorvet via Bryggebroen, 2,3  km til Hovedbanegården, ca. 2,5 km til Rådhuspladsen, knap 5 km til Fields  og ca. 8-10 km til lufthavnen afhængig af den valgte rute. 

Efter nedlæggelsen af posthuset har Havnestad fået en 'Pakkeboks'-automat, hvor pakker kan leveres til, og hvor du kan hente dem, når du har tid. 
Automaten er placeret på hjørnet af Hans Hedtofts Gade og Carl Th Zahles Gade
- knap 250 meter fra enden af J.C. Christensens Gade - gennem den grønne kile.
Du skal oprettes som bruger på Post Nords hjemmeside (eller via deres app) - så er du klar.
Der er også bokse fra ordningen: 'Nærboks' på samme placering.

Om Amager Fælled

På den anden side af Artillerivej ligger mod øst det store naturområde Amager Fælled, hvortil der bl.a. er indgang lige overfor Axel Heides Gade og ud for den grønne kile.
I 2014 blev der anlagt en asfalteret cykelsti, som fører over fælleden til Ørestads Boulevard. 

Læs evt. mere om Amager Fælles her:  http://da.wikipedia.org/wiki/Amager_F%C3%A6lled 

Lidt historie om vejene omkring Axel Heides Gård

Som de fleste sikkert har bemærket, har flere tidligere statsministre lagt navn til de nye veje i Havnestaden og området mod syd. Således hedder de andre veje omkring os bl.a. Poul Hartlings Gade, Erik Eriksens Gade, Carl Th. Zahles Gade, Hans Hedtofts Gade, H.C. Hansens Gade og Jens Otto Krags Gade og længere mod syd ligger f.eks. Hilmar Baunsgaard Boulevard, Vilhelm Buhls Gade og Viggo Kampmanns Plads.

A/B Axel Heides Gård - omkranses af gaderne Artillerivej, Axel Heides Gade,  J.C. Christensens Gade og 'den grønne kile'. 

Axel Heide
blev født i 1861 i Haderslev. Han er kendt som en meget succesfuld københavnsk bankmand, men huskes nok bedst for sin indsats i forbindelse med arbejdsmarkedets første ”grundlov” -  Septemberforliget -  hvor han fungerede som forligsmand.

Septemberforliget, som i dag har navnet 'Hovedaftalen', er stadig gældende - nu blot med enkelte tillæg og sproglige forandringer, som kom til sammen med navneændringen i 1960.

Et nok så vigtigt resultat af Septemberforliget var arbejdsgivernes anerkendelse af arbejdernes ret til at organisere sig. Grundlæggende var også de to organisationers, LO's og Dansk Arbejdsgiverforenings, anerkendelse af hinanden som forhandlingspartnere. 
LO blev i 2018 til 'Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

J.C. Christensen (udtales "I.C.") var folketingsmedlem 1890-1924 og leder af Venstre i mange år.  J.C. Christensen var sin tids betydeligste danske politiker, og bar hovedansvaret for 'systemskiftet' i 1901, hvilket betød at regeringen udsprang af folketingets flertal.

Han fungerede som Kultusminister (Undervisning-, Kultur- og Kirkeminister) i den første regering efter systemskiftet, og var forslagsstilleren bag forslaget om oprettelse af menighedsrådene, der gjorde den danske folkekirke til en ægte folkelig kirke.
I årene 1905-1908 var J. C. Christensen Konseilspræsident (statsminister), og fungerede samtidig som forsvarsminister.

J. C. Christensens forsvars- og sikkerhedspolitik var grundlaget for alle danske forsvarsforlig frem til første verdenskrig. 
Han var desuden formand for Folketinget 1912-1913, og sluttede sin karriere som kirkeminister 1920-1922.

Artillerivej blev navngivet i 1906 efter de militære områder, der lå øst for vejen.
Der var tale om Artillerikasernen, som i 1891 var blevet anlagt ved siden af Statens Seruminstitut, der allerede tidligere var opført på hjørnet ved Amager Boulevard.
Lidt længere mod syd - bag kasernen - lå det gamle 'Faste Batteri'.

Endnu længere ude havde man i 1872 oprettet en teltlejr til indkvartering af de artillerisoldater, som var under uddannelse, men omkring 1882 opførte man de røde barakker, som vi i dag kender som 'Ballonparken'.   http://da.wikipedia.org/wiki/Ballonparken

Syd for lejren/barakkerne lå skydebanerne, hvorfra man skød ud over vandet ved Kalvebod Strand.

Den oprindelige Artillerivej gik kun til området omkring Drechselsgade og på den tid var der stadig vand på højre side, når man kørte mod syd ad Artillerivej. Hele området med den nuværende Havnestad er først fyldt op senere.

Opfyldningen af området længere mod syd blev først begyndt efter 1. verdenskrig, hvor området blev brugt som losseplads, hvilket tydeligt ses flere steder på Amager Fælled, hvor man kan se gamle murbrokker stikke op midt på flere af de mindre stier. 

Området har siden 1781 været anvendt til skydning og den støjende skydning ophørte først så sent som i 1960'erne.

Links som kan være nyttige for beboerne

Transport:

Metro                                        http://www.m.dk/#!/
S-tog                                        http://www.dsb.dk/trafikinformation
Tog                                            http://www.dsb.dk/
Fly                                             http://www.cph.dk/
Rejseplanen                            http://www.rejseplanen.dk/
Rejsekort                                 http://www.rejsekort.dk/ 

Andelsportal.dk                      https://www.andelsportal.dk
Nyttige link om andele 

Lokalt
Bryggebladet                         http://www.bryggebladet.dk/

Lokaludvalg                           http://www.avlu.dk  
Islands Brygge 
Lokalråd                                 http://www.islandsbryggeslokalraad.dk/

Børneinstitutioner                 http://www.kk.dk/vuggestueogdagpleje
Kulturhuset                            http://kulturhusetislandsbrygge.kk.dk/ 
Islands Brygge 18

Biblioteket                               
Njalsgade 15

DR-koncerthuset                  http://www.dr.dk/koncerthuset 
Mogens Dahl's koncertsal    http://www.mogensdahl.dk/
Snorresgade 22

Diverse link vedr.

Københavns Kommune   

http://www.kk.dk/da/borger   (Kommunens hjemmeside)
http://kbhkort.kk.dk/   (kort over byen med diverse oplysninger - se i venstre side -
Husk at gøre kortet større)

Gratis motion:
Parkrun Amager                 http://www.parkrun.dk/amager/
Motion på kajkanten
Famfit                                 https://famfit.dk/

Virker et af de ovennævnte link ikke, vil foreningen meget gerne have besked herom.
Skriv til adressen:  axelheides@gmail.com, så bestyrelsen har mulighed for at rette fejlen.

NB:  Der indsættes ikke link til private forretninger, restauranter og cafeer, da det dels kan få et alt for stort omfang, dels  kan knibe med løbende at få ajourført oplysningerne.

Er ejendommens beboere medlemmer af lokale foreninger - som skal være åbne for alle - kan link til disse foreninger evt. medtages. Kontakt bestyrelsen, hvis det skulle blive aktuelt. 

G/F Havnestad

er områdets grundejerforening.

Grundejerforeningens har også egen hjemmeside:  https://havnestad.dk

hvor oplysninger om generalforsamlinger, regnskaber og nyhedsbreve kan læses
- således at andelsboligforeningens medlemmer kan følge med i, hvad der sker i grundejerforeningen.


Foreningen Bryggenet

Foreningen 'Bryggenet' forsyner store dele af Islands Brygge med

 • TV- og radiosignaler - via Norlys
        (stor, mellem og lille pakke samt mulighed for 'bland selv'-pakker -
         se nærmere på Bryggenets hjemmeside)
 • Internetforbindelse - via Fiberby
  Fastnettelefon - via Bolig:net A/S
         Opkald til dit fastnetnummer kan stilles om til din mobil
         Indbygget telefonsvarer, som også kan aflyttes ude fra (m. kode).
         Indtalte beskeder på telefonen, kan videresendes til dig i en mail som lydfil.

 • Bryggenets hjemmeside:   https://ww.brygge.dk  

Se beskrivelsen af de enkelte tjenester og priser der

Oprettelsen er af de enkelte tjenester er gratis.

Andelsboligforeningens beboere kan finde yderligere oplysninger om tilmelding m.v. i 'For beboere' - afsnittet 'TV og radio - Fastnettelefon - Internet'.

Bådelaug Havnestad

Havnestaden har sin egen lille 'lystbådehavn', som forvaltes af Bådelaug Havnestad.
Nærmere oplysninger kan ses på bådelaugets hjemmeside - http://baadelaughavnestad.dk/

Områdekort

Med kortet kan området ses i fugleperspektiv.
Brug musen til at panorere til venstre, højre, op og ned for at se områder uden for skærmen.
Brug + og - knapperne nederst til højre til at zoome ind og ud.

Vælg mellem kort- eller satellit-visning ved brug af knappen nederst i venstre side af kortet.

Øges kortets størrelse kommer der flere oplysninger på kortet, f.eks. busstoppesteder, forretningsnavne o.l.

Vejrudsigten fra DMI


3 til 9-døgnsudsigt