Muligheder for lån til køb af lejlighed 


Renteswappen

Nogen ser med en vist skepsis på andelsboligforeninger, hvor der i belåningen indgår aftaler om renteswap.

Vi mener ikke, at det i A/B Axel Heides Gård er noget problem.
Nykredit har nemlig givet afkald på retten til at kræve supplerende indbetaling ved negativ markedsværdi på swapaftalen, hvilket normalt er det, som har skabt problemer for andre andelsboligforeninger.
Nykredit har også givet afkald på retten til at kræve supplerende sikkerhedsstillelse for swapaftalen, som er indgået med vores andelsboligforening.

Dette betyder i praksis, at renteswapaftalen ikke længere er en risiko for andelshaverne.
En højesteretsdom fra januar 2013 kræver dog, at belastningen fra renteswappen skal medtages i foreningens regnskab, hvorfor den  løbende vil påvirke andelskronen.

Se den fulde tekst i "Nykredits brev med frafald af krav om ekstra sikkerhed" nederst på siden.

Foreningens renteswap sikrer, at foreningens renteudgifter er faste og kendes - foreløbig til udgangen af 2026.  

Lån til køb af lejlighed

Foreningens regnskab ER forhåndsgodkendt af Nykredit.

Nykredit modtager hvert år foreningens regnskab, således at ingen private andelshavere vil få afslag på et andelsboliglån med den begrundelse, at Nykredit ikke kan godkende foreningens regnskab.

Nykredit oplyser at

"Det er således alene den enkeltes private økonomi, der tages hensyn til ved en kreditbehandling, hvilket selvfølgelig så alligevel kan medføre et afslag"

og tilføjer:

"Hvis en andel vurderes dyr, vil vi også forholde os til værdien af den enkelte andel og derfor kan det forekomme, at vi må sige nej til et lån, fordi vi ikke kan værdisætte den enkelte andelslejlighed til den pris, som den ønskes handlet/belånt til".

Nykredit er således - afhængig af låntagers private økonomi - generelt indstillet på at yde lån til køb af en lejlighed i vores forening.

Lån til de bestående andelshavere

Bestående andelshavere, som ønsker at flytte deres andelslån fra en anden bank, er også velkommen til at kontakte Nykredit.

Endelig har bestående andelshavere mulighed for belåning af eventuel friværdi - udregnet som den realistiske handelsværdi med fradrag af evt. bestående gæld i lejligheden.

Alle henvendelser om lån
i lejlighederne i A/B Axel Heides Gård skal ske pr. telefon til:   

             Centerchef Line Lunge - telefon nr. 44 55 24 95 

De personlige drøftelserne omkring lånet vil herefter finde sted ved et møde hos

             Nykredit Amager, Amagerbrogade 38, 2300 København S
             (på hjørnet af Amagerbrogade og Hallandsgade / overfor Holmbladsgade)

med den medarbejder, som får ansøgningen overdraget til behandling fra Line Lunge.

Kontaktoplysningerne er gældende pr. 26. april 2017.

Oplysninger om lån i Nykredit

Se   http://www.nykredit.dk/#!/dit-liv/bolig/ny-bolig/koebe-andelsbolig 
og   http://www.nykredit.dk/#!/dit-liv/bolig/realkreditlaan-og-banklaan/andelsboliglaan  

Vi håber, at vores aftale med Nykredit vil være til fordel for såvel de bestående andelshavere som nye, der ønsker at købe en lejlighed i  foreningen.